Sildenafil tablete su tablete koje se baziraju na sildenafilu, aktivnom sastojku koji pripada skupini inhibitora PDE-5. Navedeni aktivni sastojci se koriste za liječenje erektilne disfunkcije kod mušk