Raznolikost seksualnih želja u braku može biti izazov, ali istovremeno i prilika za produbljivanje intimnosti i partnerstva. Na putu prema usklađivanju ovih različitih želja, komunikacija i razumijeva