Sildenafil cijena je formirana od strane farmaceutske firme. Farmaceutska firma postavlja cijenu samo lijeka za svoje velike kupce, tj. za veleprodaju. Cijena proizlazi, između ostalog, iz troškova ra