Priprema za dijalog ključan je korak u procesu suočavanja s osjetljivom temom kao što je prevara. Kako razgovarati s partnerom nakon otkrivenja prevare zahtijeva pažljivo promišljanje i emocionalnu zr